6 Ekim 2010 Çarşamba

İngilizce Programında Hangi Sınıfta Hangi Üniteler Var?

Anadolu Lisesi İngilizce Dersi Öğretim Programı 100 küsur sayfalık bir kitapçık. Haftalık ders çizelgelerinde değişikliğe gidildiği vakit sınıflara göre ünite dağılımında da değişiklikler oluyor. Örneğin bu yıl "hazırlık sınıfı bulunan okullarda hazırlık sınıfı programının tamamı, 9. sınıflarda 9.sınıf öğretim programında bulunun ilk 20 ünite işlenecek" gibi bir hüküm getirildi TTK karaı ile. Bu program kitabında üniteri tespit etmekle uğraşmayıp, 2 sayfalık bir liste halinde yalnızca ünite adını göreyim diyenler için bir liste hazırlamıştım. Aşağıdan indirebilirsiniz.

5 Ekim 2010 Salı

2010-2011 İngilizce Derslerinin Haftalık Ders Sayısında Değişiklik

 
Bilindiği gibi "ANADOLU LİSESİ (HAZIRLIK SINIFI ve 9, 10, 11. SINIFLAR) İNGİLİZCE DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI" 2002 yılında hazırlandı. Biz de planlarımızı bu müfradat üzerinden hazırlıyorduk yıllardır.

Bu yıl 2010/76 sayılı Talim ve terbiye kurulu kararı ile ders saatlerinde değişkliğe gidildi. Her ne kadar yıllık planlar hazırlanıp okul idarelerine teslim edilse de, öyle sanıyorum ki bu değişiklik bir çok okul zümresince bilinmiyor veya göz ardı ediliyor. İnternet sitelerinden indirdiğim 2010-2011 eğitim öğretim dönemi İngilizce yıllık planlarından anladığım kadarıyla yapıyorum bu varsayımımı. Biz de bu değşikliğe göre yıllık planlarımızı yapmaya çalışırken, bizim öğretim programımıza ulaşmaya çalıştım internet üzerinden. (Aslında okullarda kitapçık halinde bulunuyor genelde). Ne var ki, ne TTKB sitesinde ne de başka internet sitelerinde rastladım öğretim programına. Hangi sınıfta hangi ünitelerin var olduğunu bilsek de, yine de elimizin altında bu programın olmasında fayda var.
Değişiklikle ilgili dökümanları paylaşıyorum.
Hal böyleyken, bu dosyaları indirip okul türünüze göre yıllık planları yeniden düzenleyebilirsiniz.(Sanırım en çok önünde hazırlık olan okul türlerinde bir karmaşa yaşanacak).